P.P.H.U. TRANS-KOP          TRANS-KOP Sortownia                Tel :     697-380-444 - Krzysztof

Krzysztof Filipiak               Przygodzice                                Tel :     667-128-948 - Robert   

Wysocko Małe                     ul. Szkolna 7                               e-mail: trans.kop@o2.pl

ul. Ostrowska 9

63-421 Przygodzice

www.transkop.jimdo.pl

Biuro :                              Sortownia :

Wysocko Małe                   Przygodzice

ul. Ostrowska 9                ul. Szkolna 7

63-421 Przygodzice

 Tel.:  697-380-444 - Krzysztof

 Tel.:  667-128-948 - Robert

 e-mail : trans.kop@o2.pl